Colorful Nepal

People

People of Nepal

[flagallery gid=1]

KhasChhetri (Kshatriya)

3,593,496

15.8

KhasBrahman

2,896,477

12.7

Magar

1,622,421

7.1

Tharu

1,533,879

6.7

Tamang

1,282,304

5.6

Newar

1,245,232

5.5

Muslim

971,056

4.3

KhasKami

895,954

3.9

Rai

635,151

2.79

Gurung

686,000

2.39

KhasDamai/Dholi

390,305

1.72

Limbu

359,379

1.58

KhasThakuri

334,120

1.47

KhasSarki

318,989

1.40

Teli

304,536

1.34

Chamar, Harijan, Ram

269,661

1.19

Koiri

251,274

1.11

Kurmi

212,842

0.94

KhasSanyasi

199,127

0.88

Dhanuk

188,150

0.83

Musahar

172,434

0.76

Dusad/Paswan/Pasi

158,525

0.70

Sherpa

154,622

0.68

Sunar

145,088

0.64

Kewat

136,953

0.60

Terai Brahmin

134,496

0.59

Baniya

126,971

0.56

Gharti/Bhujel[5][6]

117,568

0.52

Mallah

115,986

0.51

KhasKalwar

115,606

0.51

Kumal

99,389

0.44

Hajam/Thakur

98,169

0.43

Kanu

95,826

0.42

Rajbansi

95,812

0.42

Sunuwar (Mukhiya)

95,254

0.42

Sudhi

89,846

0.40

Lohar

82,637

0.36

Tatma

76,512

0.34

Khatwe[7][8]

74,972

0.33

Madheshi Dhobi

73,413

0.32

Majhi[9][10]

72,614

0.32

Nuniya[11]

66,873

0.29

Kumhar

54,413

0.24

Danuwar

53,229

0.23

Chepang

52,237

0.23

Haluwai

50,583

0.22

Rajput

48,454

0.21

Kayastha

46,071

0.20

Badhai

45,975

0.20

Marwadi

43,971

0.19

Santhal/Satar

42,698

0.19

Dhagar/Jhagar[12]

41,764

0.18

Bantar[13]

35,839

0.16

Barai

35,434

0.16

Kahar

34,531

0.15

Gangai[14]

31,318

0.14

Lodha

24,738

0.11

Rajbhar

24,263

0.11

Thami

22,999

0.10

Dhimal

19,537

0.09

Bhote

19,261

0.08

Binga/Binda

18,720

0.08

Bhediyar Gaderi

17,729

0.08

Nurang

17,522

0.08

Yakkha

17,003

0.07

Darai[15][16]

14,859

0.07

Tajpuriya[17]

13,250

0.06

Thakali

12,973

0.06

Chidimar

12,296

0.05

Non-Khas Pahari peoples

11,505

0.05

KhasMali

11,390

0.05

Bangali

9,860

0.04

Chhantyal

9,814

0.04

Dom

8,931

0.04

Kamar

8,761

0.04

Bote[18][19]

7,969

0.04

Brahmu/Baramu[20][21]

7,383

0.03

KhasGaine/Gandarbha

5,887

0.03

Jirel

5,316

0.02

Adivasi/Janajati

5,259

0.02

Dura

5,169

0.02

Churaute[22][23]

4,893

0.02

Badi

4,442

0.02

Meche[24][25]

3,763

0.02

Lepcha

3,660

0.02

Halkhor

3,621

0.02

Punjabi/Sikh

3,054

0.01

Kisan

2,876

0.01

Raji

2,399

0.01

Byangsi[26][27]

2,103

0.01

Hayu

1,821

0.01

Koche

1,429

0.01

Dhunia

1,231

0.01

Walung

1,148

0.01

Jain

1,015

0.00

Munda

660

0.00

Raute

658

0.00

Hyolmo[28][29]

579

0.00

Madheshi Pattharkatta/Kuswariya[30][31]

552

0.00

Kusunda

164

0.00

Unspecified Khas Dalit

173,401

0.76

Caste/Ethnicity not stated

231,641

1.02

Total

22,736,934

100.00

 

it's a longtail presentation

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our Feed